Välkommen till nordisk digital plattform för Fiskauktioner.

Vi erbjuder Er möjlighet att handla på nätbaserad fiskauktion med tillträde till Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion i Sverige. I Danmark ges tillträde till Fiskauktionerna i Thyborön, Hvide Sande och Thorsminde.

Auktionerna förrättas via en Dubbelklocka där två pågående auktioner visas samtidigt och efter avslutande åtföljs utav ytterligare en auktion fram till all fisk och skaldjur är sålda på våra Fiskauktioner.

Svenska kunder avräknas alltid från svensk administration och erhåller fullständig dokumentation på inköpsdagen.

Förutsättningar.

Ni tecknar ett avtal på en eller flera användarnycklar som kan brukas på mobil enhet eller dator.

Fiskauktionen ombesörjer frakt enligt givna tariffer leverans till Göteborg.

Eller Smögen och Stockholms Fiskauktion.

Fiskauktion Startar 0700 och förrättas måndag-fredag.

All support och dialog för svenska kunder sker via administrationen i Smögen.

Information om tillgång på fisk och skaldjur ges via hemsida och SMS-tjänst.

Betalningen görs via autogiro femte bankdagen efter inköp.

 

hellberg 1 1200Fiskaren Jan-Olof Hellberg med båten SD511 Eros på Resö.

Räkfisket är MSC-certifierat och har grönt ljus från Världsnaturfonden.

Under 20 månader har räkfisket på västkusten granskats av oberoende experter från olika instanser under ledning av MSC, Marine Steward­ship Council. Med intressenter som Världsnaturfonden, ICES, Statens Lantbruks­universitet, Havs- & vattenmyndigheten, Kustbevakningen och fiskbranschen, har arbetet lett fram till en MSC-certifiering och ett grönt ljus för fisket av västkusträkan. En stor del i framgångarna kring ett hållbart räkfiske återfinns i arbetet kring att ta fram selektiva redskap som minimerar förekomsten av oönskad bifångst i trålarna. Ett arbete som drivits av bland annat Fiskareföreningen Norden i samverkan med flera av yrkesfiskarna i Bohuslän - där Jan-Olof Hellberg på räktrålaren Eros från Resö ingår sedan flera år.
För Jan-Olof Hellberg på Resö i Norra Bohuslän har yrkesfisket varit en naturlig del av vardagen i snart 30 år, med en lång historia av fisketradition i blodet.

- Vår släkt har fiskat här på Resö i generationer och för mig var det givet att jag ville ägna mitt yrkesliv åt fisket och havet, berättar Jan-Olof. Jag började redan som  15-åring att bedriva eget fiske med ålfiske och kräftburar, men sedan 25 år har vi i princip bedrivit räkfiske på heltid.  

Räkfisket har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren och arbetet med selektiva redskap har pågått under många år.

- Vi började undersöka möjligheterna med selektiva redskap redan 1997 för att sortera ut fisk ur fångsten och sommaren 2000 blev det sedan lag på att använda fiskeavvisande sorteringsgaller, som vi kallar rist, vid fiske i Väderöfjorden, förklarar Jan-Olof. Vi har under åren anpassat maskstorlekar, trålstorlekar och provat ut många varianter av sorteringsgaller och konstruktioner.

De senaste 3 åren har Jan-Olof och brodern Nils-Arne Hellberg tillsammans med trålverkstaden på Fiskareföreningen Norden bedrivit ett intensivt arbete med att förfina sorteringsgallren för räkfisket inför den nya lagen om landningsskyldigheten av bifångst trädde i kraft för räkfisket i januari 2016.

- Vi har provat ut många varianter för att minska bifångsten och sommaren 2015 hittade vi äntligen rätt, berättar Jan-Olof. Vi fick så fantastiska resultat att vi knappt kunde tro det var sant. Vi kan sortera ut 80-90 procent av den minsta räkan, lusen, och upp till 70 procent av råräkan.

I det småskaliga fisket med små räkkvoter innebär det att fångsterna med mer kokräka blir mer värda, vilket är avgörande för räkfiskets överlevnad.

- Trålverkstaden på Norden har varit en fantastisk hjälp, säger Jan-Olof, och med MSC-certifieringen och Grönt ljus från Världsnaturfonden, arbetar vi nu med att få räkfisket KRAV-märkt. Vi är fast övertygade om vikten av ett hållbart fiske och att det unga artbeståndet i havet måste få möjlighet att reproducera sig. Även i fisket måste vi så för att kunna skörda.

 

hellberg 3 1000Ett sorteringsgaller, så kallad rist, släpper ut oönskad bifångst.
hellberg 2 1000Fiskeredskapen kontrolleras och plomberas av Hav & Vatten.
hellberg 4 1000Större maskstorlekar ger flyktvägar för mindre arter.