Presentation av dagens varor

De lokala handlarna har fördelen av att visuellt få granska dagens fångster. För att de externa kunderna skall få korrekt information och därmed lika förutsättningar krävs en korrekt presentation av varorna. Färskhet, storlek, färg med mera. Varje morgon skickas först ett SMS (alternativt en fax) med totalt antal lådor av räka, kräfta och fisk. Efter genomgång av kvalitet och landningsrapporter kan en detaljerad tillförsellista beskådas på bl.a. PEFA:s websida i god tid före auktionens start.

Auktionen

I vår konferenslokal hålls själva auktionen. Här sitter auktionsförrättaren och de lokala uppköparna. Dessa har en dator som de stannar klockan med (istället för blinkning) när de vill lägga ett bud. De externa handlarna sitter vid sina datorer där auktionsklockan syns på skärmen och de trycker på mellanslagstangenten när de tycker att priset är rätt för köp. Efter detta, anges den kvantitet som är aktuell för detta köp. Därefter fortsätter auktionen med nästa parti eller resterande mängd av föregående parti. Man kan hela tiden se vilket parti som är till salu och vilka som följer härnäst. Efter avslutad auktion skall varorna snarast tas om hand och flyttas från fiskhallen.

För mer information är det bara att ringa oss.

Klockan