Eftersom alla produkter som säljs på auktionen ägs av fiskaren själv och kan även besiktigas på plats så krävs det speciellaomständigheter
för att kunna reklamera ett inköpt parti. Om varan man köpt på auktionen ändå inte är av sådan kvalitet att den kan slutkonsumeras skall köparen
omedelbart kontakta Fiskauktionen, så hjälper vi dig med ärendet.

Detta skall ske före 07.00 nästkommande dag som varan köpts in.

Reklamationen kan ringas in, eller mailas och skall även beskriva själva ärendet i Reklamationsblanketten som finns på hemsidan eller på fiskauktionen.
Själva anmälan är inte skäl för kreditering utan varan skall också skickas in till fiskauktionen för en besiktning, och först därefter kan det beslutas om en
reklamation och eventuell kreditering. Viktigt är att köpet återlämnas i sin helhet, dvs att alla produkter i leveransen återlämnas. Det går med andra ord inte
att plocka ut enskilda fiskar ur en köpt låda och sedan reklamera några stycken. Viktigt är också att all dokumentation följer med varan tillbaka, som förpackning,
följesedel och gärna foton om det kan hjälpa till i hantering och bedömning.

Om inte fiskauktionens personal finner varan behäftad med tillräckliga fel så godtas inte reklamationen. Om en reklamation görs efter ovan nämnda tidsangivelser
skall den riktas direkt till leverantören/fiskaren. Det blir då således en uppgörelse direkt mellan köpare och leverantör/fiskare.
Fiskauktionen förser kunden med kontaktuppgifter vid behov och en eventuell uppgörelse skall meddelas Fiskauktionen av leverantören/fiskaren för att det skall bli
rätt med fakturering och avräkning.

Blankett för reklamation klicka här.

Smögens Fiskauktion
Kontaktuppgifter
Telefon: 0523-665540
Fiskhallen: 0523-665544
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presentation av dagens varor

De lokala handlarna har fördelen av att visuellt få granska dagens fångster. För att de externa kunderna skall få korrekt information och därmed lika förutsättningar krävs en korrekt presentation av varorna. Färskhet, storlek, färg med mera. Varje morgon skickas först ett SMS (alternativt en fax) med totalt antal lådor av räka, kräfta och fisk. Efter genomgång av kvalitet och landningsrapporter kan en detaljerad tillförsellista beskådas på bl.a. PEFA:s websida i god tid före auktionens start.

Auktionen

I vår konferenslokal hålls själva auktionen. Här sitter auktionsförrättaren och de lokala uppköparna. Dessa har en dator som de stannar klockan med (istället för blinkning) när de vill lägga ett bud. De externa handlarna sitter vid sina datorer där auktionsklockan syns på skärmen och de trycker på mellanslagstangenten när de tycker att priset är rätt för köp. Efter detta, anges den kvantitet som är aktuell för detta köp. Därefter fortsätter auktionen med nästa parti eller resterande mängd av föregående parti. Man kan hela tiden se vilket parti som är till salu och vilka som följer härnäst. Efter avslutad auktion skall varorna snarast tas om hand och flyttas från fiskhallen.

För mer information är det bara att ringa oss.

Klockan

rakor haller

Som företagare kan du handla den bästa och färskaste fisken och skaldjuren direkt via fiskauktionen. Geografiskt kan du befinna dig var som helst eftersom auktionen äger rum över internet. Fiskauktionen tillhandahåller uppgift om kvalitet, fångstdag, fiskare och övrig auktuell information. Tekniskt behövs en dator med internetuppkoppling och en haspkey (USB-nyckel). Programvaran laddas ner från PEFAs hemsida. Ring gärna för mer information!

Som privatperson är du välkommen till någon av våra lokala handlare för köp av färska fisk- och skaldjursprodukter.

Kontakta oss för mer information:

Magnus Johansson, VD
+46 523 665541
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Samuelsson, arbetsledare
+46 523 665543
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi hjälper till med transporten

Handel med livsmedel kräver snabba och ändamålsenliga transporter. Varorna måste så fort som möjligt ut till slutdestinationen. Från Smögen kan erbjudas flera transporter dagligen.

Dels har fiskauktionen en egen kylbil för varor som skall till Göteborg. Dessa börjar lastas direkt efter auktionen och är framme vid fiskhamnen redan vid lunch.

Varor som kräver ompackning eller beredning skickas med senare lastbilar, antingen via Göteborg för omlastning eller direkt till t.ex. Stockholm.

­Tänk på att kontakta oss i god tid om ni har varor som ni önskar ha med på transporten. I första hand lastas varor som köpts på auktionen, men i mån av plats kan vi även ta med annat gods.