Tillförsel 21/1-2021  Kl 08,00

Smögenräka ca  ldr()

Smögenkräfta ca 30 ldr 

Ostron 15 ldr

Svensk Regnbåge 0,8-2,0/ kg/st ca 10 kg/ldr ( 200kg)

Svensk Regnbåge 2,0 +/ kg/st ca 20 kg/ldr ( 200kg) 

Hummer  ldr

Torsk  ldr

Hälleflundra  ldr

Sej  ldr 

Marulk ldr 

Övrig fisk ca 20 ldr  

 

-----------------------------------------------------------------------------

Tillförsel 21/1-2021  Kl 16,00

Smögenräka ca  ldr()

Smögenkräfta ca 30 ldr 

Ostron  ldr

Svensk Regnbåge 0,8-2,0/ kg/st ca 10 kg/ldr ( 200kg)

Svensk Regnbåge 2,0 +/ kg/st ca 20 kg/ldr ( 200kg) 

Hummer  ldr

Torsk  ldr

Hälleflundra  ldr

Sej  ldr 

Marulk ldr 

Övrig fisk ca 10 ldr  

 

Mvh Smögens Fiskauktion  

 

  

DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/