Tillförsel 20/1-2021  Kl 08,00

Smögenräka ca 55 ldr(Listerö,Sajoni)

Smögenkräfta ca 30 ldr 

Ostron  ldr

Hummer  ldr

Torsk  ldr

Hälleflundra  ldr

Sej  ldr 

Marulk 2 ldr 

Övrig fisk ca 20 ldr  

 

Torsdag 21/1-21

Svensk Regnbåge 0,8-2,0/ kg/ st ca 10 kg/ ldr ( 200kg)

Svensk Regnbåge 2,0 +/ kg/ st ca 20 kg/ ldr ( 200kg) 

Mvh Smögens Fiskauktion  

 

  

DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/