I april 2014 MSC (Marine Stewardship Council) certifierades Smögens Fiskauktion för att vara en del i spårbarhetskedjan. Vår Fiskauktion är en viktig del i vårt fiske utefter Bohuskusten och vi agerar tätt ihop med våra lokalt förankrade Yrkesfiskare.

MSC (Marine Stewardship Council) driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder och bidra till levande hav.

Även räkfisket på västkusten är MSC-certifierat. Läs mer »

 

MSC brev