En kärlekshistoria i skaldjurens, fiskens och havets tecken

gammalt rakkokRedan under tidigt 1900-tal, när levande hummer från Smögen nerpackad i trälådor med halm, kördes med häst och vagn från Smögen till Dingle och vidare med tåg till Stockholm, blev huvudstadens invånare medvetna om den höga kvalitén som fisk och skaldjur från Smögen besitter.

Fisket på Smögen har under 1900-talet genomgått flera stora omställningar. När tändkulemotorn så småningom blev vanlig i fiskebåtarna, började utvecklingen av det moderna trålfisket. Motorernas införande i fiskebåtarna medförde även att man kunde fiska längre bort från hemmahamnen. Inriktningen på fisket vid denna tid var i huvudsak fångst av sill och makrill.

Samtidigt startade ett mer kustnära fiske efter fisk och havskräfta och i slutet av 1930-talet började räkfisket att komma igång på allvar. Detta fiske bedrevs ofta med mindre båtar som fiskade nära hemmahamnen och landade sin fångst varje kväll på Smögens Fiskauktion. Ett fungerande transportsystem hade byggts upp och de varor som såldes på auktionen på kvällen, transporterades nerisade i trälådor under natten till Stockholm.

Fiskexportörerna på Smögen blev väldigt tidigt beroende av Stockholmsmarknaden, som i sin tur tog till sig fisk och skaldjur från Smögen helt och fullt. Kraven på att kvalitén på fisk och skaldjur var högsta tänkbara blev en regel utan undantag. Ett kvalitetskrav som förfinats genom åren genom snabbare och bättre transporter med leveranser i toppskick.

Väldigt många stockholmare har även sedan lång tid tillbaka Smögen som ett kärt resmål under sommarhalvåret, då många väljer att tillbringa sin semester vid det vackra Västerhavet för att hämta ny energi.
Smögens Fiskauktion ser därför vidare samarbete med stockholmsregionen som en naturlig fortsättning på kärlekshistorien mellan Sveriges huvudstad Stockholm och skaldjurens huvudstad Smögen.

Fisken, skaldjuren och havet är ett nav som binder samman människor över kusterna och låter kärlekshistorien mellan stockholmare, smögenbor och besökare från hela Norden förstärkas och fortsätta långt in i framtiden.