Smögens Fiskauktion startades 1919 då Smögen fortfarande var ett municipalsamhälle Genom auktionen såldes sill och makrill medan övrig fångst lämnades direkt till fiskhandlarna precis som man tidigare hade gjort med all fångst. Anledningen till auktionen startades var att fiskarna hade svårt att få ett acceptabelt pris på fångsten, då man var helt i händerna på den uppköpare man hade kontakt med.

1939 utökades verksamheten även till skaldjur och övrig fisk och året därpå byggdes en ny fiskhall på Holmen. 1961 invigdes de nuvarande lokalerna och 1974 gick auktionerna i Kungshamn och Smögen ihop.

 

smogen gamla kaj