När och var kan du landa?

Smögens Fiskauktion är bemannad måndag till och med torsdag mellan klockan 05:30 och 13:30 samt på fredagar mellan klockan 06:00 och 12:00. Under dessa tider får ni alltså hjälp med att exempelvis lossa er fångst eller byta gasoltub. Om ni kommer i land vid en tid när fiskhallen är obemannad, finns möjlighet att komma in med en portkod och själva lossa lasten. Kontakta oss på telefon 0523 665543 för mer information.

Hämtning

Fartyg som har hemmahamn en bit ifrån Smögen kan få hämtning till auktionen. Vår egen kylbil går i stort sett dagligen längs med kusten och hämtar varor. Vi har hämtning på följande platser, Hamburgsund, Fjällbacka och Resö. Kontakta oss för besked om tider på tel: 0523 665544.

Sortering och kvalitet

Alla lådor skall vara märkta med fartygsbenämning, fångstdatum, produkt och storlek. En total landningsrapport skall också lämnas. Personalen vid auktionen gör en ockulär bedömning, så att varan är rätt klassad. Det är dock leverantören som är slutgiltigt ansvarig för att varans kvalitet.

Är det första gången på Smögen?

Hör av er till fiskhallen i god tid före planerad landning. Dels för att vi ska kunna informera om regler och rutiner och för att vi skall kunna registrera rätt uppgifter om er och ert fartyg. Det är särskilt viktigt vid nya leveranser att vi får en förhandsanmälan om kommande landning. På detta vis hinner vi förbereda uppköparna om att era varor kommer att finnas på auktionen och ni får en större möjlighet till bra försäljning.

14288514104tlJX