För att alla skall vara överens om viken storlek och klass en vara tillhör, har vi ett system som alla skall försöka att använda. Några fiskslag är sorteringsbestämt av EU. Det finns arter som sorteras efter mätningar av Svensk Fisk men som inte är styrt av EU och det finns fisk och skaldjur som sorteras enligt praxis.

Klassificering av fisk

När det handlar om fisk och skaldjur använder vi de kriterier som används i resten av Europa.
E+   Levande
E     Högsta kvalitet
A+   Bästa kvalitet inom A-klassen
A     Medium kvalitet inom A-klassen


Kvaliteten direkt samband med färskheten även om det naturligtvis finns andra saker som påverkar. Det kan vara helt nyfångad fisk som exemplevis är mager eller på annat sätt avviker från normen, vilket ger ett lägre pris. När något avviker från normen noteras detta och visas under försäljningen. Fångstdag skrivs som egen notering. När de gäller skaldjur är det färg och glans som betygssätts.

Klassificering av räkor

Smögens Fiskauktion har en ambition att ge våra kunder en trovärdig information om de varor vi säljer.  De flesta av våra kunder ser inte varan de köper och måste lita på information från annat håll. Som ett led i att kunna ge bra information inför vi ett nytt kvalitetsmärkningssystem på kokta räkor. Auktionsklockan kommer att visa 2 siffror, exempelvis 55. Den första siffran står för hur blank räkan är och den andra siffran står för färg enligt följande tabeller.

Blankhet
5     Mycket blank
4     Blank
3     Medel
2     Torr på skalet
1     Mycket torr på skalet

Färg
 
5     Extremt röd - Typ Fjordräka
4     Mycket röd  - Typ Nordsjöräka
3     Normal röd  -  Normalfärgad Skageraksräk
2     Lite blek      - Grundräk på våren
1     Mycket blek

 
Denna bedömning kommer att göras av auktionen på varje parti som
ställs upp till försäljning. Tillsammans med nuvarande information om storlek hoppas vi att detta kommer att ge er ännu bättre möjligheter när ni handlar på auktionen. Vi är tacksamma om våra kunder, genom att kommentera vår klassning, hjälper oss att få informationen så rättvisande som möjligt.

1428851435suPa