Välkommen till nordisk digital plattform för Fiskauktioner.

Vi erbjuder Er möjlighet att handla på nätbaserad fiskauktion med tillträde till Smögens Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion i Sverige. I Danmark ges tillträde till Fiskauktionerna i Thyborön, Hvide Sande och Thorsminde.

Auktionerna förrättas via en Dubbelklocka där två pågående auktioner visas samtidigt och efter avslutande åtföljs utav ytterligare en auktion fram till all fisk och skaldjur är sålda på våra Fiskauktioner.

Svenska kunder avräknas alltid från svensk administration och erhåller fullständig dokumentation på inköpsdagen.

Förutsättningar.

Ni tecknar ett avtal på en eller flera användarnycklar som kan brukas på mobil enhet eller dator.

Fiskauktionen ombesörjer frakt enligt givna tariffer leverans till Göteborg.

Eller Smögen och Stockholms Fiskauktion.

Fiskauktion Startar 0700 och förrättas måndag-fredag.

All support och dialog för svenska kunder sker via administrationen i Smögen.

Information om tillgång på fisk och skaldjur ges via hemsida och SMS-tjänst.

Betalningen görs via autogiro femte bankdagen efter inköp.