REGLERING AV KRÄFTFISKET 20-04-24

SFPO och HKPO har idag överenskommit att reglera kräftfisket av marknadsskäl.

Ransoner, se nedan, har fastställts och gäller fredag – fredag med omedelbar verkan, vi hoppas att alla förstår vikten av efterlevnad!

0-10,99 meter      800 kg stor kräfta/vecka (+13 cm) + 50 kg industrikräfta

11-19,99 meter    1100 kg stor kräfta/vecka (+13 cm) + 125 kg industrikräfta

20 meter –        1 400 kg stor kräfta/ vecka (+13 cm) + 200 kg industrikräfta

Auktionerna kontrollerar efterlevnaden. Uppföljning av prisutvecklingen sker varje vecka för att snabbt kunna fatta nya beslut. För mer info eller frågor kontakta respektive PO, eller hör av er till oss på auktionen.

Vänliga hälsningar

Smögens Fiskauktion