Genom en överenskommelse mellan Smögens Fiskauktion AB och Skagens Fiskauktion A/S är det nu möjligt att via Smögens Fiskauktions internetauktion (PEFA), köpa räkor samt andra fiskvaror från Skagen. Målsättningen med denna överenskommelse är att korta gångtiderna för fiskelagen, dels att erbjuda våra kunder en färskare produkt. Möjlighet ges också att samtidigt kunna köpa fisk och andra skaldjur från Danmark, vilket blir en positiv följd av denna överenskommelse.

Frakt till Göteborg avgår varje dag kl 13.00 från Skagen, framme i Göteborg kl 03.00 påföljande dag. Varorna säljes Fritt Skagen. Frakt till Göteborg ca 2,60 sek/kg. För vidaretransport till Smögen gäller ordinarie fraktkostnad Göteborg-Smögen samt ordinarie avgångar från Göteborg. Smögens Fiskauktion svarar för att räkor och fisk klassas enligt samma system som på Smögen. Fakturering sköts som vanligt av Smögens Fiskauktion. Eventuella klagomål hanteras av Smögens Fiskauktion.

Auktionstiderna i Skagen via PEFA kommer att vara i direkt anslutning till ordinarie kl 8.00 auktion, sist i auktionen, Måndag - Torsdag. Auktion hålls endast de dagar behov finns, vilket betyder att köparen får information via sms om nästa auktionstillfälle, senast kl 06.30 samma dag. För Fiskelagen gäller anmälan om landningsplats så tidigt som möjligt för att information till köparna skall finnas i god tid före auktionstillfället.

Vår förhoppning är att på detta sätt erbjuda våra kunder en unik möjlighet att via internetauktionen köpa produkter från 3 Fiskauktioner; Strömstad, Smögen samt Skagen.

14288514104qMlW 1200