Smögens Fiskauktion

Tillförsel 21/5
Start ej före 0730
Smögenräka 100 ldr (Ulla lindblad Starlet Carona North Sea)
Kräfta 150 ldr
Div Fisk 25 ldr
Makrill 1 ldr

Hälsningar
Smögens Fiskauktion

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/