Tillförsel 25/2 - 2020 kl. 8:00

 

Smögenräka  45 ldr ( Eros Carona Listerö Kragerö)

Smögenkräfta 50 ldr

Torsk   ldr

Långa ldr

Sej  ldr  MSC

Övrig Fisk 5 ldr

Mvh Smögen 

  

 

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/