Tillförsel 30/9 -2020  Kl 08,00

 

Smögenräka ca  dr (10) Eros Carona

Smögenkräfta ca 140 ldr 

Krabbklor   ldr

Makrill  ldr 

Torsk  ldr

Sej  ldr

Hummer 6 ldr

Övrig Fisk ca 5 ldr

Mvh Smögens Fiskauktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/