Tillförsel 8/7 -2020 kl 08:00

 Smögenräka ldr ()

Smögenkräfta  5 ldr 

Makrill ( kg)  ldr (  kg Dörj)

Torsk  ldr

Övrig Fisk  100 kg 

 

 

Mvh Smögens Fiskauktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/