Föranmälan

Smögens Fiskauktion

Tillförsel 20/9
Smögenräka 85 ldr(LL628 S255 SD511)
Kräfta 25 ldr
Torsk 10 ldr
Sej 15 ldr
Övrig fisk 10 ldr
Mussla 60 kg
Hälsningar
Smögens Fiskauktion