Smögens Fiskauktion

 

Tillförsel 22/10

 

Smögen Räka 120 ldr (North Sea, Casilo, Listerö)

Smögen kräfta 50 ldr

Hummer  ldr 

Torsk 20 ldr 

Sej  30 ldr

Övrig fisk 12 ldr 

MVH
Smögen

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/