Tillförsel 28/10 -2020  Kl 08,00

 

Smögenräka ca 40 ldr (Casilo,Listerö )

Smögenkräfta ca 20 ldr 

Årets skörd av Vänerlöjrom sigill 0,5 kg ( 80 st a´0,5kg kvar Leverans torsdag 29/10 på Smögen)

Hummer ca 20 ldr

Torsk

Sej  ldr

Övrig Fisk ca 50 ldr (Westerö,Listerö, Skagerak,Northsea)

 

Mvh Smögens Fiskauktion  

  

DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/