Nästa Auktion på Smögen, 30/11 kl 08,00 

 

Tillförsel 30/11 -2020  Kl 08,00

 Smögenräka ca 100  ldr (Horisont lll )

Smögenkräfta ca  ldr 

Hummer ca  ldr

Torsk  ldr

Sej  ldr

Övrig fisk  ldr

 

Mvh Smögens Fiskauktion  

 

  

DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/