Smögen 2020-03-19

Hej.

Coronaviruset slår hårt mot våra gemensamma kunder och leverantörer, framför allt mot grossister, restaurang och hotell, vilket innebär svåra följder även för fiskbranschen.

 • För att säkerställa en så bra prisbild som möjligt måste vi värna om såväl fiskare som kunder.

 • Skulle dessa aktörer utebli från auktionen på grund av likviditetsproblem så kommer prisbilden garanterat att påverkas negativt.

 • För att avlasta våra köpare ekonomiskt har Smögen och Stockholms Fiskauktion förslag på att öka kredittiden för auktionens kunder till 15 dagar.

 • För fiskets del innebär denna åtgärd att fiskarna får sina pengar på 15 dagar, istället för 7–13 kalenderdagar som det är idag.

 • Viktigt att notera är att ingen fiskare riskerar några pengar, risken tas av Smögen och Stockholms Fiskauktion, fisket garanteras sina pengar. Det är bara utbetalningstiden som påverkas lite.

 • Åtgärden är tidsbegränsad och kommer i första skedet att sättas till 30/4–2020, med en löpande uppföljning från den 13/4. Starten sker måndag 23/3 samt att den kan både kortas och förlängas i tid allt efter vad marknaden säger.

 • Vi är alla beroende av varandra och hoppas på er förståelse i dessa tider.

  För att minimera konsekvenserna måste vi hjälps åt.

   

   

   

  Bästa hälsningar.

  Magnus Johansson VD Smögens / Stockholms Fiskauktion